ĐT KSK Đoàn 02363 662 995 - 02363 679 555
Hotline 0903 595 593
banner

Phòng Vaccin triển khai lại tiêm chủng tất cả các loại vaccine trở lại. Thời gian bắt đầu: 04/9/2020

Thứ sáu, 04/09/2020, 14:55 GMT+7

hực hiện công văn số 3518/SYT – NVY ngày 03/9/2020 về việc Triển khai công tác tiêm chủng đảm bảo phòng, chống dịch COVID – 19, Phòng Y vụ thông báo nhu sau:
1. Phòng Vaccin triển khai lại tiêm chủng tất cả các loại vaccine để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của khách hàng. Thời gian bắt đầu: 04/9/2020
2. Các trường hợp trễ mũi, trễ lịch đề nghị Phòng Vaccin thông báo để khách hàng quay lại tiêm.
3. Đảm bảo đúng giãn cách khi chờ tiêm tại Phòng vaccine.
Untitled-2

Kim Tuyến