ĐT KSK Đoàn 02363 662 995 - 02363 679 555
Hotline 0903 595 593

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

- Các quyền lợi khi tham gia BHYT

+ Quý khách hàng được hưởng 100%, 95%, 80% (tùy theo từng đối tượng) trên đơn giá bảo hiểm.

+ Quý khách hàng chỉ cần đóng thêm số tiền chênh lệch giữa đơn giá của bệnh viện và mức thanh toán theo quy định của nhà nước.

- Các đặc quyền khi đăng ký BHYT tại Bệnh viện

+ Không phải đóng tiền đồng chi trả bảo hiểm nếu số tiền bảo hiểm chi trả thấp hơn 223.500 đ/ lần khám

+ Không phải đóng bất kì khoản chênh lệch nào đối với các đơn t.huốc bảo hiểm. Bệnh viện hỗ trợ 20% chi phí chênh lệch sau khi trừ phần được BHYT thanh toán đối với dịch vụ Ngoại trú.

+ Hỗ trợ 10% chi phí chênh lệch sau khi trừ đi phần được BHYT thanh toán đối với dịch vụ Nội trú.

 

quy_trinh_kham_benh_BHYT