ĐT KSK Đoàn 02363 662 995 - 02363 679 555
Hotline 0903 595 593
banner

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG

Thứ sáu, 12/04/2024, 15:27 GMT+7

1. Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh lần đầu theo Thông tư số 43/2013/TT - BYT ngày 28/12/2018.

(File đính kèmhttps://bvtamtridanang.com.vn/vnt_upload/news/04_2024/7885_Danh_sach_DMKT_BYT.pdf )

 

2. Quyết định về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 và Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017.

(File đính kèm: https://bvtamtridanang.com.vn/vnt_upload/news/04_2024/2139-_quyYt_YYnh_phe_duyYt_bY_sung_2.pdf)

 

3. Quyết định về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 và Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017.

(File đính kèm: https://bvtamtridanang.com.vn/vnt_upload/news/04_2024/4818_-_QuyYt_YYnh_phe_duyYt_danh_mYc_kY_thuYt_bY_sung_lYn_2.pdf)


kinhdoanh
TAG: