ĐT KSK Đoàn 02363 662 995 - 02363 679 555
Hotline 0903 595 593
banner

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng phát động chương trình 6S

Thứ năm, 20/02/2020, 11:07 GMT+7

Ngày 18/2, Phòng Quản lý Chất lượng Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng đã tổ chức phát động chương trình 6S dành cho toàn thể các phòng/ban. Tham gia có Bác sĩ Võ Văn Thu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng.

1_3

Nội dung 6S gồm Sàng lọc, là xem xét, phân loại, chọn lựa và loại bỏ những thứ không cần thiết tại nơi làm việc; Sắp xếp, là hoạt động bố trí các vật dụng làm việc, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, hàng hóa … tại những vị trí hợp lý sao cho dễ nhận biết, dễ lấy, dễ trả lại; Sạch sẽ, là giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc hay các khu vực xung quanh nơi làm việc để đảm bảo môi trường, mỹ quan tại nơi làm việc. S3 cũng là hoạt động cần được tiến hành định kì; Săn sóc, được hiểu là việc duy trì định kì và chuẩn hóa 3S đầu tiên; Sẵn sàng, là tạo thói quen tự giác tuân thủ nghiêm ngặt các qui định tại nơi làm việc. Sẵn sàng được thể hiện ở ý thức tự giác của người lao động đối với hoạt động 6S; Safety, an toàn là trên hết, luôn cảnh giác cao độ với những tình huống mất an toàn.

Hoạt động 6S yêu cầu tất cả các khoa/phòng, nhân viên đều tham gia thực hiện; mỗi khoa/phòng/bộ phận có trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện công cụ 6S; lập hồ sơ kiểm tra có hình ảnh trước và sau khi can thiệp và lưu trữ hình ảnh; hoạt động thực hiện công cụ 6S được đăng trong “Bản tin chất lượng bệnh viện”; phòng Quản lý chất lượng tham mưu cho giám đốc bệnh viện cấp “Giấy chứng nhận thực hành tốt công cụ 6S.

5_2

Trong quá trình thực hiện cần chú trọng các kho dược, hành chánh, kho HSBA, VTTH, khí y tế, tủ/hộp thuốc cấp cứu. Ngoài những vị trí cần thực hiện 6S do phòng Quản lý Chất lượng liệt kê bên dưới, các Khoa/phòng triển khai  thực hiện 6S đồng bộ tất cả vị trí tại Khoa/phòng mình phụ trách.

Khoa/Phòng tiến hành thảo luận nhóm để phân nhóm thực hiện, người chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra chéo. Nhóm thực hiện chụp hình hiện trạng các khu vực cần làm 6S (chụp trước khi làm). Thảo luận để thực hiện S1 (sàng lọc) để loại bỏ những gì không cần thiết (chụp hình những vật cần loại bỏ, ghi vào biên bản, ghi vào kế hoạch). Loại bỏ trong thực tế (chụp hình các vật dụng cần loại bỏ). Thảo luận để thực hiện S2 (sắp xếp) để thống nhất sắp xếp các vật theo từng nhóm vào từng vị trí cụ thể và lâu dài, chụp hình từng nhóm theo vị trí (hình sau can thiệp). Thảo luận để thực hiện S3 (sạch sẽ) phân công người lau chùi khu vực thực hiện có quy trình thực hiện hàng ngày. Thảo luận để thực hiện S4 (săn sóc) để duy trì làm được 3 S kể trên. Thảo luận để thực hiện S5 (sẵn sàng) để nhân viên thường xuyên, liên tục thực hiện chương trình 6S, tạo thành thói quen, văn hóa của nhân viên bệnh viện Tâm trí;

Thảo luận thực hiện 6S, đưa ra quy trình làm việc để duy trì 6S và và đưa các biện pháp khắc phục, loại bỏ mọi yếu tố gây mất an toàn. Đảm bảo các công việc luôn ở trạng thái an toàn cho người thực hiện và khách hàng.

Phòng QLCL cùng một số nhân viên mạng lưới kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, chụp hình và so sánh trước sau can thiệp (đạt và chưa đạt); Góp ý cho khoa phòng cải tiến, ghi biên bản kiểm tra.

6_1

Xác định điển hình tốt, chụp hình để cho khoa/phòng khác tham quan, lưu trữ và báo cáo. Trình bày của các khoa/phòng được xác nhận điển hình tốt và tuyên dương khen thưởng của giám đốc bệnh viện.

Bác sĩ Võ Văn Thu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng, nhấn mạnh vai trò và sự cần thiết của việc thực hiện 6S tại các phòng/khoa. Từ đó tạo nên tính chuyên nghiệp trong hoạt động của bệnh viện, góp phần quan trọng vào tăng hiệu quả và năng suất lao động, tạo đà cho sự phát triển và lớn mạnh của đơn vị. Toàn thể các bộ phận cần thể hiện sự quyết tâm thực hiện thành công 6S.


PR_Marketing