ĐT KSK Đoàn 0905 030 013
Hotline 0905 133 639 / 0903 595 593
banner

Người bệnh và thân nhân chủ động khai báo y tế và thường xuyên cập nhật tình hình

Thứ tư, 26/08/2020, 08:10 GMT+7

Vui lòng click vào link dưới để khai báo y tế

https://forms.gle/kCx8AFAH5ifrkU998

1511

2

3

 


Kim Tuyến