ĐT KSK Đoàn 02363 662 995 - 02363 679 555
Hotline 0903 595 593

KHOA KHÁM BỆNH

Trần Lệ Hằng
Bác Sĩ Chuyên Khoa I. Trưởng khoa Khám Bệnh
Lê Quý Hồng Phát
Thạc Sĩ. Bác Sĩ Chuyên Khoa I. Bác sĩ Da Liễu Khoa Khám bệnh
PHAN THỊ HƯƠNG GIANG
Bác sĩ. Khoa Khám Bệnh
Cao Bá Đồng
Bác sĩ. Khoa Khám Bệnh
HÀ THÚC TRINH
Bác sĩ Chuyên khoa I. Khoa Khám bệnh
NGUYỄN THỊ HỒNG
BS. Chuyên Khoa I. Chuyên Khoa Mắt