ĐT KSK Đoàn 02363 662 995 - 02363 679 555
Hotline 0903 595 593

KHOA NGOẠI

ThS.BS Nguyễn Thanh Tâm
Giám Đốc Chuyên Môn - BVĐK Tâm Trí Đà Nẵng
Nguyễn Kim Thông
Bác Sĩ Chuyên Khoa I. Trưởng Khoa Ngoại
PHẠM KIM TUẤN
Bác sĩ Chuyên khoa I. Khoa Ngoại
Cao Anh Thái
Bác Sĩ Chuyên Khoa I - Khoa Ngoại