ĐT KSK Đoàn 02363 662 995 - 02363 679 555
Hotline 0935 404 494 / 0903 595 593

Từ khóa: XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ KHÁNG COVID-19

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ KHÁNG COVID-19
09/08/2021

XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ KHÁNG COVID-19

Làm sao để biết bạn đã đạt được khả năng miễn dịch với virus Sars-coV-2 chưa?
Làm sao để biết được cơ thể có thực sự sản sinh kháng thể chống Sars-coV-2 hay không❓