Permanent Doctor 02363 662 995 - 02363 679 555
Emergency Hotline 0905 133 639 / 0903 595 593

Ban Giám Đốc

Võ Văn Thu
Bác sĩ - CEO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG