Permanent Doctor 02363 662 995 - 02363 679 555
Emergency Hotline 0903 595 593

Quy trình nhập viện

Bước 1: Người bệnh sau khi bác sĩ khám và được chỉ định nhập viện thì Bác sĩ phòng khám làm hồ sơ bệnh án cho người bệnh vào điều trị nội trú.
Bước 2: Nhân viên y tế phòng khám đưa người bệnh vào khoa điều trị. Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân sẽ được bàn giao cho điều dưỡng khoa.
Bước 3: Khoa điều trị tiếp nhận người bệnh vào khoa, kiểm tra hồ sơ bệnh án, ký nhận với bên bàn giao, hoàn thiện các thủ tục hành chính. Hướng dẫn nội quy khoa phòng, nội quy bệnh viện, quyền và nghĩa vụ của người bệnh. Xếp phòng, giường cho người bệnh và cung cấp các vật dụng,tư trang (quần áo, mùng mền...) cần thiết cho người bệnh.