Permanent Doctor 02363 662 995 - 02363 679 555
Emergency Hotline 0903 595 593

Quy trình xuất viện

+ Khi được Bác sĩ chỉ định xuất viện, Bác sĩ điều trị sẽ cấp toa thuốc, giấy xuất viện cho bệnh nhân. 
+ Điều dưỡng sẽ tổng kết hồ sơ Bệnh án ra viện và thông báo cho Thu ngân để tính tiền Nội trú.
+ Thu ngân sau khi tính tiền Nội trú xong sẽ báo lại cho Điều dưỡng để điều dưỡng mời Bệnh nhân hoặc người nhà của Bệnh nhân xuống Quầy Thu ngân thanh toán tiền.
+ Bệnh nhân sau khi thanh toán đầy đủ viện phí tại Quầy thu ngân sẽ nộp Biên lai thanh toán tại khoa bệnh nhân điều trị và nhận Toa thuốc, Giấy ra viện. Sau đó bệnh nhân và người nhà sẽ được xuất viện.
+ Khoa Nội trú hoàn tất Hồ sơ và trả về phòng Kế hoạch tổng hợp để lưu trữ.