Permanent Doctor 02363 662 995 - 02363 679 555
Emergency Hotline 0905 030 013 / 0903 595 593

Tags: benh vien an toan trong mua dich

Total Information found 3 in 1 page

ĐẢM BẢO BỆNH VIỆN AN TOÀN - BVĐK TÂM TRÍ XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2 CHO NHÂN VIÊN Y TẾ, BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN CHO KẾT QUẢ 100% ÂM TÍNH
11/05/2021

ĐẢM BẢO BỆNH VIỆN AN TOÀN - BVĐK TÂM TRÍ XÉT NGHIỆM SARS-CovV-2 CHO NHÂN VIÊN Y TẾ, BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN CHO KẾT QUẢ 100% ÂM TÍNH

Giữa tình hình diễn biến vô cùng phức tạp và nghiêm trọng của dịch bệnh Covid – 19, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng dịch và đồng thời công tác phòng chống dịch Covid là mối quan tâm được ưu tiên hàng đầu và đang thực hiện tốt tại BVĐK Tâm Trí Đà Nẵng.

ĐẢM BẢO BỆNH VIỆN AN TOÀN -  BVĐK TÂM TRÍ XÉT NGHIỆM SART-CoV-2 CHO NHÂN VIÊN Y TẾ, BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI  NHÀ BỆNH NHÂN CHO KẾT QUẢ 100% ÂM TÍNH
11/05/2021

ĐẢM BẢO BỆNH VIỆN AN TOÀN - BVĐK TÂM TRÍ XÉT NGHIỆM SART-CoV-2 CHO NHÂN VIÊN Y TẾ, BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN CHO KẾT QUẢ 100% ÂM TÍNH

Giữa tình hình diễn biến vô cùng phức tạp và nghiêm trọng của dịch bệnh Covid – 19, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng dịch và đồng thời công tác phòng chống dịch Covid là mối quan tâm được ưu tiên hàng đầu và đang thực hiện tốt tại BVĐK Tâm Trí Đà Nẵng.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng " Bệnh viện an toàn trong mùa dịch"
15/03/2021

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng " Bệnh viện an toàn trong mùa dịch"

BVĐK Tâm Trí Đà Nẵng được công nhận “BỆNH VIỆN AN TOÀN” trong mùa dịch theo kết quả đánh giá của Đoàn kiểm tra Sở Y tế