Permanent Doctor 02363 662 995 - 02363 679 555
Emergency Hotline 0905 133 639 / 0903 595 593
banner

Hướng dẫn đặt hẹn

Hướng dẫn đặt hẹn
Để quý khách hàng/bệnh nhân chủ động thời gian khám, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng nhận hẹn khám qua điện thoại, hẹn online qua website . Hiện tại, Tâm Trí Đà Nẵng không thu thêm phí dịch vụ Hẹn khám bệnh theo yêu cầu và áp dụng cho cả trường hợp khám BHYT.
1.    Gọi 0511 3679555 Tiếp tân của bệnh viện sẽ ghi nhận các yêu cầu khám gồm chuyên khoa, bác sĩ khám và đặt lịch hẹn khám.
2.    Website www.tamtridanang.com
      1)    Nhập thông tin phiếu hẹn: chuyên khoa, bác sĩ, giờ hẹn 
      2)    Nhập thông tin cá nhân/ bệnh nhân: Họ tên, sđt, tuổi, email, địa chỉ
      3)    Kiểm tra thông tin đã nhập và Gửi yêu cầu hẹn khám. 
      4)    Nhân viên chăm sóc khách hàng của Tâm Trí Đà Nẵng sẽ gọi điện để xác nhận cuộc hẹn.