Permanent Doctor 02363 662 995 - 02363 679 555
Emergency Hotline 0903 595 593
banner

ĐẢM BẢO BỆNH VIỆN AN TOÀN - BVĐK TÂM TRÍ XÉT NGHIỆM SART-CoV-2 CHO NHÂN VIÊN Y TẾ, BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN CHO KẾT QUẢ 100% ÂM TÍNH

Tuesday, 11/05/2021, 10:30 GMT+7

ĐẢM BẢO BỆNH VIỆN AN TOÀN -  BVĐK TÂM TRÍ XÉT NGHIỆM SART-CoV-2 CHO NHÂN VIÊN Y TẾ, BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI  NHÀ BỆNH NHÂN CHO KẾT QUẢ 100% ÂM TÍNH

ĐẢM BẢO BỆNH VIỆN AN TOÀN - BVĐK TÂM TRÍ XÉT NGHIỆM SART-CoV-2 CHO NHÂN VIÊN Y TẾ, BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN CHO KẾT QUẢ 100% ÂM TÍNH

Giữa tình hình diễn biến vô cùng phức tạp và nghiêm trọng của dịch bệnh Covid – 19, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng dịch và đồng thời công tác phòng chống dịch Covid là mối quan tâm được ưu tiên hàng đầu và đang thực hiện tốt tại BVĐK Tâm Trí Đà Nẵng.

Giữa tình hình diễn biến vô cùng phức tạp và nghiêm trọng của dịch bệnh Covid – 19, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng dịch và đồng thời công tác phòng chống dịch Covid là mối quan tâm được ưu tiên hàng đầu và đang thực hiện tốt tại BVĐK Tâm Trí Đà Nẵng.
Ngày 10/05/2021 vừa qua

Trần Phương