Permanent Doctor 0905 030 013
Emergency Hotline 02363 679 555

Career

Vacancies
TUYỂN DỤNG BÁC SĨ THÁNG 6 30/06/2020
Tuyển dụng Bác sỹ tai - mũi - họng 27/04/2020
NHÂN VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 03/04/2020
Tuyển dụng nhân viên Y Sỹ tháng 03/2020 30/03/2020
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2020 05/03/2020
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG THÁNG 11 19/12/2019
BỆNH VIỆN TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG BÁC SĨ HỒI SỨC CẤP CỨU 30/10/2019
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG 30/09/2019
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ 30/09/2019
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG SALES - MARKETING 24/08/2019
BỆNH VIỆN TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ 15/09/2019
TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 30/06/2019
BỆNH VIỆN TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG NHIỀU ĐIỀU DƯỠNG - NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG & NHÂN VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 04/2019 30/04/2019
BỆNH VIỆN TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG NHIỀU BÁC SĨ 04/2019 30/04/2019
BỆNH VIỆN TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG NHIỀU ĐIỀU DƯỠNG 03/2019 10/04/2019
[Tâm Trí Đà Nẵng] TUYỂN DỤNG NHIỀU NHÂN SỰ 03/2019 10/04/2019
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH 20/01/2019
NHÂN VIÊN KINH DOANH 07/12/2018
Tuyển Bác Sĩ Chuyên Khoa Mắt 31/01/2018
Tuyển Nhân Viên Sale Marketing Nội Viện Và Ngoại Viện Làm Việc Tại Đà Nẵng. 31/01/2018